Republika e Kosoves

Prizren

Instalimi i ndriçimit publik dhe riparimi i ndriçimit publik ekzistues në Komunën e Prizrenit

2021/02/23 - 10:52

Forma e aplikacionit: Instalimi i ndriçimit publik dhe riparimi i ndriçimit publik ekzistues në Komunën e Prizrenit