Republika e Kosoves

Prizren

Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastër