Republika e Kosoves

Prizren

Komiteti për Politikë dhe Financa

Anëtarët e komitetit:
1. Antigona Bytyqi    –   Kryesuese.
2. Karanfil Haxhillari,   anëtar nga LVV.
3. Adem Shabanaj,       anëtar nga LVV.
4. Dafina Alishani,      anëtare nga LVV.
5. Egzona Hoxhaj,      anëtare nga PDK.
6. Levent Buş,               anëtar nga PDK.
7. Naxhije Memaj,     anëtare nga LDK.
8. Florent Ukaj,             anëtar nga LDK.
9. Bajram Kastrati,       anëtar nga AAK.