Republika e Kosoves

Prizren

Komiteti për Shërbime Publike dhe Planifikim Urban

Anëtarët e komitetit: 

  1. Ilir Gashi, anëatarë nga Kuvendi i Komunës  (LVV)
  2. Bujar Hasani, anëtarë nga Kuvendi i Komunës (PDK)
  3. Haziz Hodaj, anëtarë nga Kuvendi i Komunës (LDK)
  4. Senada Etemi, eksperte e jashtëm nga fusha e Shërbimeve Publike dhe Planifikimit Urban;
  5. Arta Telaku, eksperte e jashtëm nga fusha e Shërbimeve Publike dhe Planifikimit Urban.