Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prizren

Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit

2021/11/25 - 11:23

Forma e aplikacionit: Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit