Republika e Kosoves

Prizren

Mirëmbajtja e rrjetit të internetit në objekteet e Shëndetësisë Primare në Komunën e Prizrenit

2018/06/12 - 9:00

Forma e aplikacionit: Mirëmbajtja e rrjetit të internetit në objekteet e Shëndetësisë Primare në Komunën e Prizrenit