Republika e Kosoves

Prizren

Ndërrimi i kalldajave te nxemjeve qendrore ne disa shkolla te Komunes se Prizrenit

2020/07/29 - 9:33

Forma e aplikacionit: Ndërrimi i kalldajave te nxemjeve qendrore ne disa shkolla te Komunes se Prizrenit