Republika e Kosoves

Prizren

Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Karashëngjergj (projekt dy vjeqar)

2021/10/14 - 2:15

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Karashëngjergj (projekt dy vjeqar)