Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prizren

Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Zym- kanalizim dhe rrugë-Projekt dy vjeçar

2021/11/24 - 10:22

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Zym- kanalizim dhe rrugë-Projekt dy vjeçar