Republika e Kosoves

Prizren

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në fshatrat e Lumbardhit dhe të Podgurit faza II

2018/11/09 - 12:28

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në fshatrat e Lumbardhit dhe të Podgurit faza II