Republika e Kosoves

Prizren

Ndertimi i kanalizimit dhe rruges ne lagjen e Fleti – ne fshatin Caparc ( projekt dy vjeqar)

2021/10/12 - 3:35

Forma e aplikacionit: Ndertimi i kanalizimit dhe rruges ne lagjen e Fleti – ne fshatin Caparc ( projekt dy vjeqar)