Republika e Kosoves

Prizren

Ndërtimi i QMF-së në lagjen Arbanë në Komunën e Prizrenit

2020/07/22 - 2:25

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i QMF-së në lagjen Arbanë në Komunën e Prizrenit