Republika e Kosoves

Prizren

𝐋𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭ë𝐯𝐞 𝐩ë𝐫𝐟𝐢𝐭𝐮𝐞𝐬 𝐭ë 𝐛𝐮𝐫𝐬𝐚𝐯𝐞

2022/08/03 - 6:17

Komuna e Prizrenit, përkatësisht drejtoria Komunale e Arsimit, ka publikuar vendimin dhe listën e studentëve përfitues të bursave që jepen nga buxheti i komunës.

Listën mund ta gjeni në këtë vegëz:
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/08/Vendim-per-bursa.pdf