Republika e Kosoves

Prizren

𝐌𝐛𝐥𝐞𝐝𝐡𝐣𝐚 𝐞 𝐊ë𝐬𝐡𝐢𝐥𝐥𝐢𝐭 𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐩ë𝐫 𝐒𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢 𝐧ë 𝐁𝐚𝐬𝐡𝐤ë𝐬𝐢

2022/09/23 - 3:36

Mbledhja e tretë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) në Komunën e Prizrenit, do të mbahet më 30.09.2022. Ajo do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës (Shtëpia e Bardhë), në orën 10:00.

Ftesë për mbledhjen e tretë të KKSB-së-Shq.

KKSB’nin ikinci toplantısına davet-Tur