Republika e Kosoves

Prizren

𝐓𝐡𝐢𝐫𝐫𝐣𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦 në projektin – Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Gjithëpërfshirës Ekonomik Rural

2021/02/16 - 2:19

Ftohen të gjitha agrobizneset /kooperativat që merren me prodhimin/përpunimin e produkteve pyjore (frutat manore, produktet pyjore jo-drusore, bimët mjekësore aromatike dhe përpunimi i perimeve dhe frutave), që të aplikojnë për përfitim nga projekti SIRED (Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Gjithëpërfshirës Ekonomik Rural), i cili bashkëfinancohet nga Komuna e Prizrenit dhe Zyra Koordinuese për Bashkëpunim Zhvillimor të Austrisë në Prishtinë (ADA) dhe impelemntohet nga Caritas-i Zviceran në Kosovë.

Dosja për aplikim në gjuhën shqipe me detajet e plota mund të shkarkohet në linkun më poshtë: https://rb.gy/oox8lq