Republika e Kosoves

Prizren

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural shpallë listën preliminare të përfituesve në projektin “Ngritja e pemishteve me pemë arrore”

2020/11/17 - 6:48

Pas vlerësimit të aplikimeve të thirrjes publike për ngritjen e pemishteve me pemë arrore, komisioni vlerësues ka shpallur përfituesit të cilët i kanë plotësuar kriteret dhe kushtet e përcaktuara.
Listën preliminare të përfituesve e gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/11/Perfitust-me-peme-arrore.pdf
Aplikuesit e pakënaqur mund t’i paraqesin ankesat e tyre pranë Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, deri më datën 19.11.2020