Republika e Kosoves

Prizren

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport – Thirrje Publike

2022/05/05 - 10:44

Për të gjitha Organizatat Jo-Qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës dhe

individët që veprojnë në Komunën e Prizrenit, programi i punës i cili është i fokusuar në

fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, dhe që përfshijnë aktivitete të realizuara në Komunën

e Prizrenit, të aplikojnë për mbështetje financiare:

Gjeni të bashkëngjitura më poshtë linqet në tre gjuhë:

THIRRJE PUBLIKE- https://kk.rks-gov.net/…/Thirrjet-per-aplikm-te…

JAVNI POZIV – https://kk.rks-gov.net/…/Pozivi-za-prijavu-subvencija…

KAMU ÇAĞRISI – https://kk.rks-gov.net/…/2022-Tesvik-Basvurusu…