Republika e Kosoves

Prizren

Inspektohen për rregullësi pikat e karburanteve

2021/01/14 - 2:17

Drejtoria e Inspektorateve që nga fillimi i muajit janar 2021, ka filluar me inspektimet e pikave të karburanteve për verifikimin e afateve të vulosjes së dorezave për mbushjen e derivateve.

Vulosja e dorezave për mbushje të derivateve, realizohet nga laboratorët e licencuara, me ç’rast mundësohet mbrojtja e konsumatorëve në aspektin e kuantitetit (sasisë) së derivateve