Republika e Kosoves

Prizren

Komuna lanson skemën e granteve për zhvillim të ndërmarrësisë dhe të të bërit biznes

2018/03/20 - 9:49

Skema e granteve do të mundësojë që projektet biznesore të implementohen dhe të zhvillohen duke krijuar vende të reja të punës.Synimi i përgjithshëm është zhvillimi socio-ekonomik komunal në komunën e Prizrenit. Krijimi i vendeve të reja të punës, me theks të veçantë për femra dhe të rinj. Shuma e përgjithshme indikative për këtë thirrje është 50.000 €.

Detajeve dhe formës së aplikimit klikoni në linkun në vijim

1_Udhëzues për aplikantë

2_Shtojca_A_Formulari i aplikimit

3_Shtojca_B1_Buxheti f.1

4_Shtojca_B2_Buxheti f.2

5_Shtojca_C_Projeksioni_financiar

6_Shtojca_D_Deklarata_nga_aplikanti