Republika e Kosoves

Prizren

Komuna përkrahë zhvillimin e bujqësisë përmes projektit “Ngritja e pemishteve me pemë të imëta-dredhëza”

2020/09/11 - 6:35

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka shpallur listën preliminare të përfituesve nga projekti “Ngritja e pemishtes me pemë të imëta-dredhëza me participim”.

Listën preliminare të përfituesve mund të gjeni në: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2020/09/Lista-preliminare-e-perfituesve-Ngritja-e-pemishtes-me-peme-te-imta-dredhza-me-participim.pdf

Aplikuesit e pakënaqur mund t’i paraqesin ankesat e tyre pranë Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, deri më datën 14.09.2020.