Republika e Kosoves

Prizren

Kuvendi i komunës më 25 shkurt 2021 mbanë mbledhjen e radhës

2021/02/17 - 7:41

Në bazë të nenit 43 paragrafit 1, të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe nenit 35, paragrafit 2, të Statutit të Komunës së Prizrenit, kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit thërret mbledhjen e II (dytë) të rregullt për vitin 2021 të Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet më 25 shkurt 2021 (e enjte) në sallën për mbledhjet e Kuvendit në Shtëpinë e Bardhë, duke filluar nga ora 10:00.
Rendin e ditës për këtë mbledhje e gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/02/Rendi-i-dites-i-Kuvendit.pdf
Ndërsa në bazë të nenit 52 paragrafit 1 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale dhe nenit 59 paragrafit 1 të Statutit të Komunës së Prizrenit, është thirrur mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa, e cila do të mbahet më 23 shkurt 2021 (e martë), në sallën e mbledhjeve të KPF-së në Shtëpinë e Bardhë, duke filluar nga ora 10:00.

 

Rendin e ditës për mbledhjen e KPF-së e gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/26/2021/02/Rendi-i-dites-KPF.pdf