Republika e Kosoves

Prizren

Kuvendi i Komunës thërret mbledhje me 26 janar 2023

2023/01/17 - 10:01

Kryesuesja e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Antigona Bytyqi ka ftuar të gjithë anëtarët e Kuvendit për mbledhjen e rregullt e cila do të mbahet më 26 janar 2023 (e enjte).

Mbledhja do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal, në “Shtëpinë e Bardhë”, në orën 10:00.

Ftesën dhe të gjitha propozim dokumentet që do të shqyrtohen në këtë mbledhje mund t’i gjeni në këto vegëza:

Rend dite i Kuvendit: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/01/Ftesa-Rend-Dite-Kuvend.pdf?fbclid=IwAR0yzuu6EkqIvhFE0zPqxGZ1aQMfS69kBYcE1aziTf_zgmUklxE_nnWfqJ0

Materiali i Kuvend: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/01/Materialet-Kuvend-Janar.pdf?fbclid=IwAR3PJ0H0Tbeq6yZ3CpS7-s0y-08lyrTDwJF7cMbwt_vR8w8j05j0DnksDvs