Republika e Kosoves

Prizren

Lista përfundimtare e përfituesve nga thirrja e DKRS-së

2020/07/27 - 8:46

Pas shqyrtimit të ankesave nga ana e komisionit për ankesa të OJQ-ve në lidhje me listën preliminare të shpallur më 08.06.2020 nga thirrja publike për mbështetje financiare për vitin 2020 nga fusha e kulturës, rinisë dhe sportit (https://kk.rks-gov.net/prizren/news/lista-preliminare-e-perfituesve-ne-thirrjen-publike-per-perkrahje-ne-fushen-e-kultures-rinise-dhe-sportit/), shpallet lista përfundimtare e përfituesve nga kjo thirrje.

Më poshtë mund të gjeni listën përfundimtare në kategorinë e kulturës dhe rinisë, si dhe në kategorinë e sportit.

Lista përfundimtare e përfituesve në rini dhe sport: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2020/07/Lista-perfundimtare-e-subvencioneve-2020-rini-dhe-sport.pdf

Lista përfundimtare e përfituesve në kulturë: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2020/07/Lista-e-perfituesve-te-sub-2020-kulture-llot-I-dhe-II.pdf

Kurse listën përfundimtare për kategorizimin e klubeve sportive gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2020/07/Venidimi-i-Kategorizimit-perfundimtare.pdf