Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prizren

Lista preliminare e përfituesve të pagesës së qirasë për vitin 2021

2021/11/17 - 3:06

Kjo listë preliminare është përpiluar pas përfundimit të poentimit nga komisioni vlerësues.

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/11/Lista-perfundimtare-e-qiras-2021-1.pdf

Ju njoftojmë se afati i ankesës përfundon me 23.11.2021 (e Mërkurë) deri ne ora 16:00