Republika e Kosoves

Prizren

Pagesat e tatimit në prone dhe taksat komunale realizohen në objektin e administratës

2019/01/11 - 3:35

Për shkak të punimeve me rastin e renovimit të zyrave dhe mungesës së kushteve për punë në objektin e Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa, nga data 11.01.2019, shërbimet për tatimin në pronë dhe taksa komunale për biznese, do të bëhen në objektin qendror të Administratës Komunale.