Republika e Kosoves

Prizren

Përfituesit nga thirrja publike për “Përkrahjen e OJQ-ve në fushën e turizmit dhe zhvillimit ekonomik”

2020/06/18 - 2:27

Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik ka shpallur listën premliminare të përfituesve nga thirrja publike “Përkrahja e OJQ-ve në fushën e turizmit dhe zhvillimit ekonomik​”​, të cilat janë të fokusuara në fushën e turizmit dhe zhvillimit ekonomik, si dhe përfshijnë aktivitete të realizuara në Komunën e Prizrenit.
Lista e përfituesve është përcaktuar pas shqyrtimit dhe vlerësimit të kërkesave nga ana e komisionit vlerësues.
Aplikuesit e pakënaqur mund të paraqesin ankesat e tyre duke i plotësuar dokumentet e nevojshme në sportelin nr. 2, në objektin e administratës komunale, në afat prej pesë (5) ditë punë, duke filluar nga data 18.06.2020.

Listën e përfituesve e gjeni këtu: