Republika e Kosoves

Prizren

Vazhdojnë punimet në renovimin e klasave të mësimit dhe nyjeve sanitare në SHFMU “Lekë Dukagjini” në Prizren

2024/02/05 - 6:22

Po vazhdojnë punimet në renovimin e klasave të mësimit dhe nyjeve sanitare në SHFMU “Lekë Dukagjini” në Prizren, ku përfshihen demolimi e gryerja e mureve dhe e dyshemeve, si dhe instalimi i ri i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit te nyjet sanitare.

Gjithashtu, po bëhet patinimi dhe lyerja me ngjyrë e mureve dhe plafonëve në hapësirat e klasave dhe sipas nevojës.

#Prizreninëpunë #Ambienteshkollore #Arsimcilësor # Zhvillim