Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prizren

Produktet e realizuara për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve për Kryetar Komune

2021/11/05 - 10:37

Të nderuar/a përfaqësues/e të komunave,

 

Në vijim gjeni produktet e realizuara për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve për Kryetar Komune.

 

Ju lutem t’i publikoni në ueb faqe dhe në rrjetet sociale të komunës tuaj.

 

 

Linku i video spotit në gjuhën shqipe: https://www.youtube.com/watch?v=03Obt12jGyk

 

Linku i video spotit në gjuhën serbe: https://www.youtube.com/watch?v=zHFY–Hm1Qo

 

Linku i video spotit në gjuhën serbe: https://www.youtube.com/watch?v=zHFY–Hm1Qo

 

Linku i video spotit në gjuhën turke: https://www.youtube.com/watch?v=WXkqmin4DXo

 

Linku i video spotit në gjuhën boshnjake: https://www.youtube.com/watch?v=vyDNSeMjggo

 

Linku i video spotit në gjuhën rome:  https://www.youtube.com/watch?v=4Sp_2Gsw7YY

 

 

Linku i postit në gjuhën shqipe: https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6297741433633348/

 

Linku i postit në gjuhën serbe: https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6297738786966946/

 

Linku i postit në gjuhën turke: https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6297727890301369/

 

Linku i postit në gjuhën  boshnjake: https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6297736233633868/

 

Linku i postit në gjuhën rome:  https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6297724773635014/