Republika e Kosoves

Prizren

Publikojmë listën parapërfundimtare të përfituesve në projektin”Furnizim me mekanizëm bujqësor”

2020/10/12 - 2:48

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka shpallur listën preliminare e përfituesve të projektit “Furnizim me mekanizëm bujqësor” – me participim.

Pas vlerësimit të aplikimeve të thirrjes publike për furnizimin e fermerëve me mekanizma bujqësore, komisioni vlerësues ka shpallur përfituesit të cilët i kanë plotësuar kriteret dhe kushtet e përcaktuara.

Listën preliminare të përfituesve e gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/Furnizim-me-mekanizem-bujqesor…

Aplikuesit e pakënaqur mund t’i paraqesin ankesat e tyre pranë Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, deri më datën 14.10.2020.