Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prizren

Thirrje per aplikim-subvencionimi i prodhuesve të qumështit

2021/11/09 - 4:39

 

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural hap thirrje publike për fermerët-blegtorët të cilët kanë aplikuar për pagesa direkte në kuadër të programit për zhvillimin e bujqësisë për vitin 2021, për të përfituar nga subvencionimi i prodhuesve të qumështit për periudhën e parë janar – qershor 2021, me nga 0.06 euro/litër.

Kriteret si dhe dokumentet e nevojshme për aplikim mund t’i gjeni në:

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/11/Thirrje-per-aplikim-qumesht.pdf 

Kjo thirrje publike është e hapur për aplikim deri më 11.11.2021. Dokumentacionet duhet të dorëzohen në zyren nr. 60 të Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.