Republika e Kosoves

Prizren

Thirrje publike: Subvencionimi i bizneseve të dëmtuar ekonomikisht për shkak të pandemisë COVID-19

2020/10/13 - 8:00

Thirrje publike: Subvencionimi i bizneseve të dëmtuar ekonomikisht për shkak të pandemisë COVID-19
Drejtoria për Ekonomi dhe Financa ka hapur thirrje publike për të gjitha bizneset, veprimtaritë e të cilëve kanë qenë të ndaluara në periudhën mars-qershor 2020 nga Republika e Kosovës, me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19.
Kriteret e kualifikimit, dokumentet që duhet të dorëzohen për të aplikuar, si dhe formularin për aplikim për këtë thirrje gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/subve…/subvencione-per-biznese/
Afati i fundit për aplikim është data 23 Tetor 2020! Aplikimi bëhet në mënyrë fizike, në zarf të mbyllur tek Objekti Adminitratës Komunale sporteli nr. 1-2-3-4-5.