Republika e Kosoves

Prizren

Masat që duhet t’i zbatoni në ditën e zgjedhjeve.

2021/10/05 - 10:37