Republika e Kosoves

Prizren

Zbardhim listen parapërfundimtare të përfituesve në projektin “Furnizim me mëshqerra gravide”

2020/10/15 - 5:36

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka shpallur listën preliminare e përfituesve të mundshëm për projektin, “Furnizim me mëshqerra gravide” me participim.

Përfituesit janë përcaktuar në bazë të vlerësimit të kërkesave (aplikacioneve) nga ana e komisionit për shqyrtim dhe vlerësim.

Lisën preliminare të përfituesve e gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/Furnizim-me-meshqerra-gravide…

Aplikuesit e pakënaqur mund t’i paraqesin ankesat e tyre pranë Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, deri më datën 19.10.2020.