Republika e Kosoves

Prizren

Zbardhim listën parapërfundimtare të përfituesve të pemishteve – pemë të imëta

2021/06/10 - 4:36

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka shpallur listën preliminare të përfituesve të projektit “Ngritja e pemishtes me pemë të imëta-dredhëza” me participim.
Pas vlerësimit të aplikimeve të thirrjes publike për ngritjen e pemishtes me pemë të imëta-dredhëza, komisioni vlerësues ka shpallur përfituesit të cilët i kanë plotësuar kriteret dhe kushtet e përcaktuara.
Listën preliminare të përfituesve e gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/sites/26/2021/06/Image_027.pdf
Aplikuesit e pakënaqur mund t’i paraqesin ankesat e tyre pranë Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, deri më datën 15.06.2021.