Republika e Kosoves

Prizren

Zhvillimi i bujqësië mëtohet edhe përmes projektit “Ngritja e serrave

2020/09/11 - 7:00

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka shpallur listën preliminare të përfituesve nga projekti “Ngritja e serrave me participim”.

Listën preliminare të përfituesve mund të gjeni në: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2020/09/Lista-preliminare-e-perfituesve-ne-projektin-Ngritja-e-serrave-me-participim.pdf

Aplikuesit e pakënaqur mund t’i paraqesin ankesat e tyre pranë Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, deri më datën 14.09.2020.