Republika e Kosoves

Prizren

PLANI I VEPRIMIT PËR TRANSPARENCË NË KOMUNËN E PRIZRENIT PËR VITIN 2018;

2018/06/12 - 9:40

Forma e aplikacionit: PLANI I VEPRIMIT PËR TRANSPARENCË NË KOMUNËN E PRIZRENIT PËR VITIN 2018;