Republika e Kosoves

Prizren

Komuna lanson skemën e granteve për zhvillim të ndërmarrësisë dhe të të bërit biznes