Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali i mbajtjes së konsultimit publik me qytetarë për Projekt-Planin e punës së Kuvendit Komunal të Prizrenit për vitin 2023-PDF

2022/11/24 - 3:27

Forma e aplikacionit: Procesverbali i mbajtjes së konsultimit publik me qytetarë për Projekt-Planin e punës së Kuvendit Komunal të Prizrenit për vitin 2023-PDF