Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 01.03.2018

2019/01/11 - 9:43

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 01.03.2018