Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 05.10.2018

2019/01/11 - 10:07

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 05.10.2018