Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 16.08.2018

2019/01/11 - 10:01

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 16.08.2018