Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja IV-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 15.03.2018

2019/01/11 - 9:45

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja IV-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 15.03.2018