Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja IX-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 31.07.2018

2019/01/11 - 9:58

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja IX-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 31.07.2018