Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja VI-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 26.04.2018

2019/01/11 - 9:48

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja VI-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 26.04.2018