Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja VII-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 31.05.2018

2019/01/11 - 9:52

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja VII-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 31.05.2018