Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja VIII-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 28.06.2018

2019/01/11 - 9:56

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja VIII-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 28.06.2018