Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja X-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 28.09.2018

2019/01/11 - 10:04

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja X-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 28.09.2018