Republika e Kosoves

Prizren

Procesverbali nga mbledhja XI-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 26.10.2018

2019/01/11 - 10:09

Forma e aplikacionit: Procesverbali nga mbledhja XI-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 26.10.2018