Republika e Kosoves

Prizren

Raporti 1 vjeçar- Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastrit

2021/02/19 - 7:02

Forma e aplikacionit: Raporti 1 vjeçar- Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastrit