Republika e Kosoves

Prizren

Rehabilitimi i kanaleve ujitëse dhe pastrimi i kanaleve kulluese

2022/05/13 - 2:44

Forma e aplikacionit: Rehabilitimi i kanaleve ujitëse dhe pastrimi i kanaleve kulluese